کلیات آموزش عروسک سازی»»

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 آگوست 2017

1 پيمانه چسب چوب
2 پيمانه نشاسته
3 قاشق غذاخوري گلسيرين
4 قاشق تقريباً سرصاف وازلين
طرز
تهيه: مواد را داخل ظروف تفلون ريخته، به اندازه 2 سانتيمتر رنگ روغن سفيد
اضافه و خوب هم بزنيد. سر شعله گذاشته و زير و رو كنيد. قبل از آنكه خمير
كاملاً سفت شود، شعله را خاموش نماييد. دستها را با وازلين چرب و گلوله اي
به اندازه يك نارنگي جدا و خوب ورز دهيد. اين عمل را با تمامي خمير انجام
دهيد. پس از سرد شدن آن را داخل پارچه تميز سفيد و بعد نايلون قرار دهيد .
به اين خمير 1 روز استراحت دهيد.

رنگ آميزي خمير

براي
عروسكهاي فانتزي معمولاً رنگ داخل خمير زده مي شود. عروسكهاي فانتزي (به
جز بدن، صورت ، دست و پا) خمير تنها با رنگ سفيد تهيه و بعد با رنگ روغن
روي آن نقاشي مي شود.

چشم و بيني

توسط ماژيك كه در
رنگهاي مختلف وجود دارد كشيده مي شود. براي ايجاد تنوع از مهره هاي سياه و
يا پرچم هاي كبريتي سياه هم مي توان استفاده كرد.

اتصال اعضاي بدن

براي استقامت بيشتر دو عضو بدن به همديگر، توسط قلم مو ، چسب چوب را به يك عضو زده سپس به عضو ديگر وصل نماييد.

تهيه مو

براي عروسكهاي فانتزي چند راه وجود دارد كه دو روش آن را توضيح مي دهيم:
1 ـ خمير را رنگ خردلي زده و گلوله كنيد.
2 ـ داخل سير خردكن گذاشته و فشار دهيد. رشته هاي مساوي از سوراخ بيرون زده كه براي مو كاربرد دارد.
روش دوم
1 ـ خمير را به اندازه سر عروسك پهن و روي آن قرار دهيد.
2 ـ توسط كارد، فرق عروسك را مشخص آنگاه دو طرف را شيار بزنيد.

برش ورقه هاي خمير

1 ـ خمير را توسط وردنه پهن كرده، الگوي مورد نظر را روي آن قرار دهيد.
2 ـ توسط سر سوزن يا تيغه قيچي دور الگو را در آوريد.

ورقه نمودن خمير

1
ـ گلوله خمير را روي ميز كار قرار دهيد و با وردنه روي آن فشار آوريد. در
حين كار هر بار خمير را پشت و رو كرده و دوباره وردنه بكشيد تا ضخامت مورد
نظر را به شما بدهد.
2 ـ خمير را روي سطح كار گذاشته با زير پايه مبلي به آن فشار آوريد تا پهن شده و مورد استفاده قرار گيرد.

جلوگيري از تو رفتن عروسك هاي پس از خشك شدن

1 ـ از خمير نسبتاً سفت استفاده كنيد.
2 ـ هنگام گلوله كردن خمير هيچ تركي روي سطح نباشد.
3 ـ براي تهيه قسمت هاي بزرگ چند سوراخ روي سطح آن ايجاد كنيد. بعد از خشك شدن سوراخ ها را پر نماييد.
4 ـ هنگام خشك كردن عروسك سعي نماييد دور تا دور آن به يك گونه در معرض هوا قرار گيرد.
5 ـ چنانچه عروسك سريع خشك شود امكان تو رفتن آن بسيار كم خواهد بود. بنابراين از باد پنكه براي اين امر استفاده نماييد.

آموزش هاي كلي مجسمه هاي عروسكي

خمير: تهيه خمير همانند عروسكهاي فانتزي مي باشد.
طرز تهيه رنگ خمير:به مقدار كم رنگ روغن قرمز روشن يا نارنجي يا گلبهي را به خميري كه تهيه كرده ايد اضافه كنيد.

طراحي استاندارد اندام

واحد
اندازه گيري در قد افراد را بر مبناي سر شخص نهاده اند. بطور متناسب قد يك
فرد 8 برابر طول سر ميباشد كه اين اندازه در طراحي مانكن هاي لباس يا ساخت
عروسك تغيير كرده و طول پا را تا دو سر از حد استاندارد مي گيرند.
اطلاعات
مربوط به اندام براي ساخت عروسك هاي خميري و پارچه اي بسيار مهم بوده و
براي بدست آوردن يك بدن متناسب نياز به اندازه هاي طولي و عرضي مي باشد.

اندازه هاي طولي

الف: زير چانه
ب: سينه
ج: كمر
د: ران
ز: زانو
س: مچ پا
ش: انتهاي اندام

اندازه هاي عرضي

عرض شانه : سر
زير بغل: سر
كمر: سر
باسن: سر
ران: طول خط سر

آموزش دست

1 ـ ساقه اي متناسب با اندام عروسك قطع كنيد.
2 ـ دو الي 3 سانتيمتر بالا را خالي گذاشته و بقيه را روكش خميري رنگ بدن كنيد.
3 ـ خمير قسمت پايين دست را پهن كرده و با قيچي 4 انگشت كوچك تا اشاره را مشخص نماييئ.
4 ـ سر انگشت را با سر قلم 11 به فرم ناخن فشار دهيد.
5 ـ لايه انگشتها را به دلخواه باز كنيد.
6 ـ وسط هر انگشت را با چاقو 3 خط بياندازيد.(بند انگشت)
7 ـ پس از نيمه خشك شدن ، آرنج دست را حالت دهيد
8 ـ انگشت شست را اضافه و براي آن ناخن و بند انگشت (مانند قبل) طراحي كنيد.
9 ـ قسمت ماهيچه ، آرنج و بازوي دست را با اضافه كردن خمير كامل نماييد.

پاها (خمير رنگ بدن)

1 ـ ساقه اي متناسب با بلندي عروسك قطع كنيد.
2 ـ چهار الي پنج سانتيمتر آن را بدون خمير گذاشته و بقيه را روكش نماييد.
3 ـ پس از نيمه خشك شدن حالت مناسب با عروسك به آن بدهيد.
4 ـ با اضافه نمودن خمير، قسمت زانو، ماهيچه و ران عروسك را طراحي كنيد.
5 ـ اشكي به پايين ساق پا اضافه كرده و توسط آن فرم پاشنه و سر پنجه ايجاد كنيد.
6 ـ با چاقو، انگشت هاي پا مشخص مي شود.
7 ـ با قلم 11 ناخن هاي پا را معلوم نماييد.

صورت

1 ـ گلوله خميري از رنگ بدن آماده كرده، آن را تبديل به اشك تپل كنيد(بدن ترك باشد)
2 ـ سر تيز اشك را در داخل بيني كرده و بقيه را به يك باره فشار دهيد.
3 ـ يك ساقه داخل گردن نموده ، آن را بالا بكشيد.
4
ـ بستگي به نياز خود فرم صورت را تغيير دهيد. مثال: گونه ها را بالا بكشيد
، بيني را قلمي كرده و سوراخ هاي آن را مشخص نماييد. چانه را برجسته كنيد.
5 ـ نيمه صورت را خشك كنيد.
6 ـ پشت سر را با گذاشتن خمير برجسته نماييد.

بدن

1 ـ گلوله اي از خمير رنگ بدن را لوله كنيد.
2 ـ قسمت بالاي بدن قطورتر از پايين (باسن) باشد.
3 ـ سينه ها را برجسته كنيد.
4 ـ پس از نيمه خشك شدن اندام را ترميم كنيد.

مو

دو روش تهيه مو براي شما توضيح داده مي شود:

روش اول:

1 ـ خمير را به شكل مثلث پهن كنيد.
2 ـ طرف صاف مثلث را جلو سر بياندازيد.
3 ـ خمير را پشت سر جمع كرده و اضافه آن را بگيريد.
4 ـ با چاقو فرق سر را مشخص كنيد و دو طرف آن را ساطوري كنيد.
5 ـ اين مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون آن را ملاحظه مي فرماييد.

روش دوم:

1 ـ خمير را فتيله كنيد(بلندي آن به دلخواه شما است)
2 ـ فتيله ها را ساطوري كرده و روي سر نصب نماييد.
4 ـ مدل رشته ها به ميل خود يك طرف، دو طرف يا رو به بالا بچسبانيد.(يك مدل آن را در طرح مشاهده مي كنيد)
4 ـ اگر مايل به موي فر بوديد ، يك طرف رشته را لوله كرده و طرف ديگر را به سر نصب كنيد.

مونتاژ اندام

1 ـ ساقه گردن را داخل تنه نموده و با خمير همرنگ خود گردن را به وسط شانه ها محو كنيد. چرخش سر بستگي به ميل شما دارد.
2 ـ دستها را در جاي خود فرو و با خمير همرنگ آن را محو و بگذاريد خشك شود.
3 ـ بستگي به حالت عروسك پاها را در ناحيه باسن داخل كنيد.
4 ـ دو قسمت وصل شده را خمير گرفته و محو كنيد.

نقوش صورت

توسط قلم موي ريز آبرنگ كار ميشود. اين مرحله پس از پوشاندن لباس و گذاشتن مو انجام مي پذيرد.

مطالب مشابه :

مدل شینیون

گالری لباس زنانه لباس خواب لباس شب لباس عروس آرایش خلیجی مدل مو شينيون نيمه باز و


مدل شينيون باز و بسته جديد زنانه

مدل شينيون باز و بسته جديد


««کلیات آموزش عروسک سازی»»

5 ـ لايه انگشتها را به دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون


كليات آموزش عروسك سازي

دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون آن را


عروسک خمیری

5-لايه انگشتها را به دلخواه باز 3-پس از نيمه خشك شدن حالت كار دارد كه يك مدل شينيون آن را


آموزش عروسک سازی مدرن

دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون آن را


کلیات آموزش عروسک سازی

5-لايه انگشتها را به دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون


نکاتی در مورد آرایش

توصيه مي‌شود خانم‌ها براي انجام كارهاي آرايشي مانند رنگ و مش در نيمه مدل ابرو به باز


برچسب :

Article source: https://www.bargozideha.com/share/2vtvgil6-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

               
N1416239919 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1391452447 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1464295854 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1376473947 کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
نرم افزار آموزشی عروسک سازی / اورجینال آموزش تصویری گلسازی و عروسک سازی / اورجینال آموزش ساخت انواع عروسک{جدیدترین ورژن} /2DVD /اورجینال آموزش ساخت انواع عروسک /2DVD /اورجینال
     

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی
شروعی تازه برای خود اشتغالی

دوره کامل آموزشی عروسک سازی از ابتدا تا انتها کاملا فارسی و مالتی مد

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

     
15,800 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 15,600 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 19,900 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 15,900 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
     
               
N1349265445 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1354150107 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1486146046 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1418759608 کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال آموزش عروسک سازی-559 آموزش عروسک سازی//اورجینال-440
     

آموزش ساخت انواع عروسک + معرفی ابزار و مواداولیه

آموزش ساخت انواع عروسک + معرفی ابزار و مواداولیه
 

شماره مجوز:۶۴۴/۷۷۶

شغل خانگی برای بانوان.اخذ وام بانکی خوداشتغالی و ایجاد شغل پر درآمد

     
15,900 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 14,900 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 15,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 14,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
     
               
N1353475149 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1468391660 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1468390824 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1484989572 کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال عروسک جناب خان سایز بزرگ عروسک جناب خان سایز خیلی بزرگ عروسک خروس سال 96
     

آموزش ساخت انواع عروسک + معرفی ابزار و مواداولیه
 

عروسک جناب خان سایز بزرگ اصل ، همراه با هولوگرام اصالت کالا

عروسک جناب خان سایز خیلی بزرگ ، کاملاً اورجینال ،همراه با هولوگرام

عروسک خروس جنس مخملی با روکش پرزدار طبیعی، قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی

     
14,900 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 33,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 42,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 25,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
     
               
N1444205089 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1319011865 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1304692459 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1301330064 کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
عروسک جناب خان عروسک چوبی DEvile عروسک چوبی دویل DEvile عروسک سید عصریخبندان
     

عروسک جناب خان

عروسک چوبی دویل DEvile
عروسکی جالب قابل اتصال به عنوان جاکلیدی و آویز موبایل

عروسک چوبی دویل DEvile
عروسکی جالب قابل اتصال به عنوان جاکلیدی و آویز موبایل

عروسک سید عصریخبندان

     
40,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 3,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 3,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 25,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
     
               
N1301329966 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1499271341 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1463488522 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1445595662 کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
عروسک سنجاب عصریخبندان عروسک سخنگو عروسک اسکراچ سایز متوسط عروسک گورخر کارتون ماداگاسکار
     

عروسک سنجاب عصریخبندان

عروسک وقت صحبت کردن لب و دهاننش تکان داده و پلک بزند
قابلیت خواندن شعرو داستان

عروسک اسکراچ

عروسک گورخر کارتون ماداگاسکار

     
30,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 185,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 30,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 40,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
     
               
N1445593838 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1401012785 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1389632332 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1389632249 کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
عروسک گوسفند مشکی عروسک آقای همساده مدل جدید عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز بزرگ عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز کوچک
     

عروسک گوسفند مشکی

عروسک آقای همساده مدل جدید

عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز بزرگ

عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز کوچک

     
30,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 29,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 35,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 13,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
     
               
N1385821134 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1385820714 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1381939363 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1381937883 کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
عروسک اسکوبی دو سایز کوچک عروسک فامیل دور عروسک مرد سیاه پوست 3 عروسک صورتک پسرخاله
     

عروسک اسکوبی دو سایز کوچک

عروسک فامیل دور

عروسک مرد سیاه پوست 3

عروسک صورتک پسرخاله

     
30,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 23,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 25,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 12,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»
     
     
               
N1367154944 کلیات آموزش عروسک سازی»» N1349944010 کلیات آموزش عروسک سازی»»    
     
عروسک پسرخاله عروسک خرس مستربین سایز بزرگ    
     

عروسک محبوب کودکان پسرخاله

عروسک خرس مستربین سایز بزرگ

   
     
25,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»» 42,000 تومان buy کلیات آموزش عروسک سازی»»        
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code